Gestion Actief Beheer Fonds

Gestion Actief Beheer Fonds

Gestion N.V. treedt op als beheerder van het Gestion Actief Beheer Fonds (hierna: ‘GABF’). Gestion N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33188556. De vennootschap is opgericht op 25 juni 1986.

Het GABF is een beleggingsfonds in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Op grond van artikel 2:74 Wft juncto artikel 4 Vrijstellingsregeling Wft staat Gestion N.V. bij de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerd als vrijgestelde beheerder van beleggingsinstellingen. Gestion N.V. is vrijgesteld van de vergunningsplicht aangezien de minimale inleg € 100.000,- is. Wel dient Gestion N.V. op grond van artikel 2:6a, derde lid, onderdeel b, Wft periodiek te rapporteren over het GABF aan de Nederlandsche Bank (DNB).

Het GABF is niet beursgenoteerd.