Gestion Actief Beheer Fonds

Beleid

Het GABF voert een actief beleggingsbeleid en richt zich uitsluitend op beleggingen in aandelen genoteerd op Euronext. Zowel hoofdfondsen als mid- en smallcap fondsen kunnen deel uitmaken van de portefeuille. Het GABF kan tevens besluiten een (belangrijk) deel van het fondsvermogen aan te houden in genoteerde obligaties of in liquiditeiten. De economische omstandigheden en de actuele marktontwikkelingen spelen een belangrijke rol bij de besluitvorming. Er zullen geen leningen worden aangegaan.

Door het gehanteerde beleggingsbeleid kan de beleggingsportefeuille significant afwijken van de samenstelling van de AEX-index.

Het GABF zal indien gewenst gebruik maken van beleggingsinstrumenten en technieken ter verhoging van het rendement dan wel beperking van de risico’s. Dit kan plaatsvinden door het innemen van short posities (verkopen van aandelen zonder deze in bezit te hebben) in aandelen genoteerd op Euronext en het gebruik van genoteerde derivaten (opties en/of futures).

Door het GABF ontvangen rente en dividenden worden herbelegd. Het GABF keert zelf geen dividend uit.

Om de risico’s van de beleggingsportefeuille te beheersen, zijn diverse beleggingsrestricties ingebouwd die nader zijn omschreven in het prospectus. Een individueel aandeel mag bijvoorbeeld niet meer dan 15% van het fondsvermogen uitmaken en het ongedekt schrijven van opties is niet toegestaan.