Gestion Actief Beheer Fonds

Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid

Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie op de site is alleen bedoeld als algemene informatie.

De informatie op deze site is onderhevig aan veranderingen. Gestion N.V. staat ondanks de door haar gehanteerde zorgvuldigheid niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de op de site geboden informatie. Gestion aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid dienaangaande. Gestion N.V. is te allen tijde bevoegd de informatie op de site onaangekondigd te wijzigen. De toegang tot en gebruik van de site en de daarop gepubliceerde informatie geschiedt op eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Gestion N.V. neemt geen verantwoording voor storingen in de electriciteitsvoorzieningen, in communicatieverbindingen, in apparatuur of programmatuur van, of gebruikt door Gestion.

Gestion N.V. en personen verbonden aan Gestion mogen effecten kopen en verkopen die zijn beschreven op deze site.

Persoonlijke gegevens

Alle informatie die naar Gestion N.V. wordt gestuurd via deze website, via e-mail of op een andere wijze, zal worden behandeld overeenkomstig de wet.

Gestion N.V. heeft de verwerking van de persoonsgegevens op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens gemeld bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP).

Gebruikers van deze site hebben het recht Gestion schriftelijk te verzoeken het gebruik van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden te beëindigen. Gebruikers hebben tevens het recht op toegang tot de eigen persoonsgegevens en schriftelijk om aanpassing daarvan te vragen indien deze niet juist of niet relevant zijn.

Risico’s beleggen

Beleggen bij wie en in welke vorm dan ook brengt financiële risico’s met zich mee. De waarde van uw belegging kan fluctueren en in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Toepasselijk recht

Op deze site en de hierop gepubliceerde informatie is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over geschillen die in verband met de site en de daarop geboden informatie ontstaan.