Gestion Actief Beheer Fonds

Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid

Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie op de site is alleen bedoeld als algemene informatie.

De informatie op deze site is onderhevig aan veranderingen. Gestion N.V. staat ondanks de door haar gehanteerde zorgvuldigheid niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de op de site geboden informatie. Gestion aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid dienaangaande. Gestion N.V. is te allen tijde bevoegd de informatie op de site onaangekondigd te wijzigen. De toegang tot en gebruik van de site en de daarop gepubliceerde informatie geschiedt op eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Gestion N.V. neemt geen verantwoording voor storingen in de electriciteitsvoorzieningen, in communicatieverbindingen, in apparatuur of programmatuur van, of gebruikt door Gestion.

Gestion N.V. en personen verbonden aan Gestion mogen effecten kopen en verkopen die zijn beschreven op deze site.

Privacy Statement

Gestion N.V. verwerkt geen persoonsgegevens van bezoekers van deze website.

Participanten van het Gestion Actief Beheer Fonds die informatie wensen te ontvangen over de wijze waarop Gestion N.V. hun persoonsgegevens verwerkt in het kader van de dienstverlening, kunnen een kopie ontvangen van het Privacy Statement door een e-mail te sturen aan: info@gestion.nl

Risico's beleggen

Beleggen bij wie en in welke vorm dan ook brengt financiële risico’s met zich mee. De waarde van uw belegging kan fluctueren en in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Toepasselijk recht

Op deze site en de hierop gepubliceerde informatie is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over geschillen die in verband met de site en de daarop geboden informatie ontstaan.