Gestion Actief Beheer Fonds

Factsheet Gestion Actief Beheer Fonds

Fonds
Minimum participatie
Bewaarder
Administrateur
Prime broker
Accountant

Kosten en vergoedingen
Beheerfee
Toetreding
Uittreding


: € 100.000
: KAS Trust & Depositary Services B.V.
: KasBank N.V.
: KasBank N.V.
: Stighter & Partners B.V.


: 1% per jaar
: 0,2% bij inschrijving
: 0,2% bij uitschrijving