Gestion Actief Beheer Fonds

Maandbericht

Maandelijks wordt een maandbericht aan de participanten verstrekt. In het maandbericht wordt onder meer de waarde van de portefeuille, de samenstelling van de beleggingen en het verloop van de netto vermogenswaarde per participatie vermeld. Tevens vermeldt de beheerder de relevante ontwikkelingen en de mutaties in de portefeuille.