Gestion Actief Beheer Fonds

Waarde

Nettovermogenswaarde per participatie per 06-07-2020
(op basis van de slotkoersen van 03-07-2020)

€ 99,88

Totaal fondsvermogen per 06-07-2020

€ 41.239.965
Deelname Gestion N.V. in het Gestion Actief Beheer Fonds

€ 2.956.149