Gestion Actief Beheer Fonds

Waarde

Nettovermogenswaarde per participatie per 06-04-2020
(op basis van de slotkoersen van 03-04-2020)

€ 87,79

Totaal fondsvermogen per 06-04-2020

€ 36.245.083
Deelname Gestion N.V. in het Gestion Actief Beheer Fonds

€ 2.598.321