Gestion Actief Beheer Fonds

Waarde

Nettovermogenswaarde per participatie per 07-10-2019
(op basis van de slotkoersen van 04-10-2019)

€ 103,62

Totaal fondsvermogen per 07-10-2019

€ 41.801.160
Deelname Gestion N.V. in het Gestion Actief Beheer Fonds

€ 3.066.841