Gestion Actief Beheer Fonds

Waarde

Nettovermogenswaarde per participatie per 18-06-2018
(op basis van de slotkoersen van 15-06-2018)

> € 107,67

Totaal fondsvermogen per 18-06-2018

> € 48.621.655
Deelname Gestion N.V. in het Gestion Actief Beheer Fonds

> € 3.186.813