Gestion Actief Beheer Fonds

Waarde

Nettovermogenswaarde per participatie per 19-08-2019
(op basis van de slotkoersen van 16-08-2019)

€ 102,03

Totaal fondsvermogen per 19-08-2019

€ 41.160.098
Deelname Gestion N.V. in het Gestion Actief Beheer Fonds

€ 3.019.782